0Košík je prázdny
Blog
0Košík je prázdny
  Načítavam...
  Nenájdené žiadne produkty.
  0Košík je prázdny
   Načítavam...
   Nenájdené žiadne produkty.
    Načítavam...
    Nenájdené žiadne produkty.
    0Košík je prázdny

    Odstúpenie od zmluvy

    Poučenie o práve kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

    1. Právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy

    Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

    Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňanasledujúceho po dni keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar.

    Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť DERMOESTHETIC s.r.o., so sídlom Na Zemance 1802, 140 00 Praha, identifikačné číslo: 29002052, adresa prevádzkarne pre doručenie: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800,adresa elektronickej pošty info@obchodprevlasy.sk, formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

    2. Následky odstúpenia od zmluvy

    Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpenia od zmluvy a bol vrátený zakúpený tovar, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili(a) prevykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili(a) inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady.

    a) Prevzatie tovaru

    Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, pošlite späť alebo ho odovzdajte na prevádzkarni:DERMOESTHETIC s.r.o., Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. 

    b) Náklady spojené s vrátením tovaru

    Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

    c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

    Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy a vlastností tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

    Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy:

    (vyplňte tento formulár a pošlete hospäť

    len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

    - Adresát:

    DERMOESTHETIC s.r.o., so sídlom Na Zemance 1802, 140 00 Praha, identifikačné číslo: 29002052,

    adresa prevádzkarne pre doručovanie: Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800,

    adresa elektronickej pošty info@obchodprevlasy.sk

    Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*)

    - Dátum objednania (*)/ (*)dátum prijatia

    - Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

    - Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

    - Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulárpodáva v listinnej podobe)

    - Dátum

    (*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.

    Prosím, čakajte